Tłumaczenia ustne

w dół

TŁUMACZENIE USTNE Z/NA JĘZYK POLSKI, ROSYJSKI, UKRAIŃSKI

Tłumaczenie ustne PRZYSIĘGŁE w trakcie:

  • ślubu cywilnego;
  • ślubu kościelnego;
  • rozprawy sądowej;
  • zawarcia umowy;
  • podpisania aktu notarialnego;
  • walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Tłumaczenia ustne ZWYKŁE podczas:

  • konferencji branżowych, prasowych czy szkoleń;
  • spotkań biznesowych dla 1-2 uczestników;
  • międzynarodowych spotkań politycznych lub biznesowych;
  • wizyt w urzędach.
Telefon +48 666 666 654 E-mail biuro@przysieglytlumacz.pl